test

Takhöjder & Hållbarhet

Ett formulär som täcker alla era intyg av konstruktioner och takhöjder i samtliga projekt. Signeras digitalt och skickas till Dropmed så skickar vi det till samtliga involverade leverantörer.

Utrustningsritningar

Leverantörsspecifika ritningar för konfigurationer. Det kan vara standardkonfigurationer eller ritningar för ert specifika projekt. Dessa måste signeras för att beställa utrustningen.